هدف اصلی این انجمن  پشتیبانی و حمایت و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و همچنین فعالیت و  تعهد داشتن و ترویج فرصت های برابر برای همه مردم است. هدف این انجمن با به کارگیری افراد خبره و متخصص در این زمینه برای استفاده برتر در جهتی مثبت برای پروژه های جدید می باشد. اقدامات ما در بهبود همزیستی اجتماعی و استفاده بهتر از پتانسیل های موجود و  متمرکز شده در این مرکز است برای دادن خدماتی بهتر به پناهندگان در لایپزیگ است.

هدف این انجمن تحقق سریع  اهداف و اقدامات و برنامه ها و پروژه ها که در مورد خدمت  و حمایت پناهندگان است.به طور مثال  ،  مشاوره با افرادی که نیاز به حمایت و کمک دارند برای مقابله با مشکلات شخصی دارند و یا برای  زندگی خصوصی خود نیاز به برنامه و مشاوره دارند. علاوه بر این، هدف دیگر این انجمن ارائه یک پیش نویس در مورد اهداف انجمن و توسعه این اهداف و هموارکردن راههای ارتباطی بین مهاجرین و پناهندگان با مردم آلمان در ایالت ساکسن می باشد و همچنین تقویت این رتباطات.

اصول و اساس اولیه

اقدامات این انجمن بر اساس اعلامیه جهانی و منشور حقوق بشر بر اساس ارزش های انسانی بنا شده است و همچنین موافق و تابع حکم و قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان نیز می باشد. بر اساس منشور تنوع و گوناگونی که این هدف اصلی این انجمن می باشد ما معتقدیم که تنوع در زندگی  لازم و ضروری است و همچنین تنوع در عزت نفس باعث تاثیر مثبت بر جامعه آلمان میباشد. ما می دانیم که مردم با فرهنگ های مختلف و رفتار و آداب و رسوم متفاوت و همچنینن زبان متفاوت خودشان را در جامعه  و یا در کار و مدرسه معرفی می کنند. ما از این تنوع و گوناگونی انسانی و فرهنگی به عنوان یک شانس استفاده کردیم برای معرفی و تحقق اهداف انجمن وهمچنین با استفاده ازمتخصصان حرفه ای  در این رشته و به چالش کشاندن آنها.

ما برای بکار بردن سیستماتیک رویکرد تنوع از ویژگی های فردی به عنوان جزئی از فرا فرهنگی استفاده می کنیم برای افتتاح بخش خدمات بهداشت و درمان و رفاه برای مردم. ویژگی های فردی شامل سن، جنس، ایمان، گرایش جنسی، موانع، توانایی ها و پس زمینه فرهنگی و اجتماعی مانند (محیط زیست، آموزش و پرورش، شهر / روستا ، مهاجرت، زبان، درآمد، تجربه مهاجرت، موقعیت اجتماعی، رنگ پوست). بنابراین اصطلاح مهاجرت  یک ویژگی از میان این همه ویژگی می باشد. و واژه فرا فرهنگی در واقع وسیله انتقال  این ویژگی های فرهنگی  می باشد که این ویژگی ها جزء جدا ناپذیر گروههای فرهنگی ملی بشوند.  برای همین تمرکز ما روی پایه زندگی است مثل ­­( محیط زیست و زمینه ).

به همین منظور تیم ما متشکل از افراد ماهر و متخصص در این زمینه با استفاده از استانداردهای حرفه ای و با یک نگاه عمیق به مشکلات کار می کنند. علاوه بر این، تعهد ما در مشاركت فعال در شبکه ها و  کمیته ها و گروه های کاری کارگردانی شده است . تمامی جلسات مشاوره ما به صورتی سیستماتیک اداره میشود.  توجه و تمرکز ما بر روی همه افراد پناهنده به خصوص ( خانواده ها) می باشد و همچنین کمک به بهبود آنها. ما با استفاده از روش های خلاق و کارآمد از رویکرد سیستمی ، مراجعین خود را درمان می کنیم و با احترام  از آنها پذیرایی می نماییم.

Weitere Informationen zum Verein finden Sie in unserem Informationsflyer:

Vereinsflyer