دفتر هماهنگی برای بهره وری انرژی مشاوره لایپزیگ (KEB)

به دفتر هماهنگی خوش آمدید برای مشاوره بهره وری انرژی موزاییک لایپزیگ

KEB توسط شهر لایپزیگ و توابع آن به عنوان یک دفتر هماهنگی برای مشاوره بهره وری انرژی برای خانه های کم درآمد تهیه دیده شده و مشاوراتی را اراده می دهد که این مشاورات در لایپزیگ می باشد، و ویژه پناهندگان می باشد.   شما می توانید با دسترسی به برنامه مشاوره انرژی لایپزیگ مصرف کننده (مرکز مشاوره مصرف کننده) و “چک کردن صرفه جویی در قدرت” (چک کردن و درستی برق منزل) از انجمن کاریتاس لایپزیگ . هدف این است که مشاور به شما برای حفظ انرژی و آب گرم و گرمایش یک سری اطلاعات ارائه می دهد به این ضورت که چگونه می توانید انرژی را ذخیره کنید و مقدار پول کمتری برای مصرف برق و آب بپردازید.

  1.  دسترسی به مشاوره حفاظت از انرژی از ساکسونی مصرفی، انجمن ثبت [1]

  VZS  یک سری مشاورات به شما ارائه می دهد در مورد حرارت مناسب، استفاده از آب گرم و تهویه و همچنین تایید صدور صورت حساب  گرمایش منزل خود و بسیاری از موضوعات دیگر، از جمله:

  1.  دسترسی به برنامه های مشاوره حفاظت از انرژی و برق انجمن کاریتاس لایپزیگ [2]

 „ در مصرف انرژی و برق در خانه خود صرفه جویی کنید

  1. جلسات اطلاعات در مورد تمامی مسائل مربوط به  “برق” با مشاوران   Stadtwerke لایپزیگ (تامین کننده انرژی شهری)

به طور مثال Stadtwerke لایپزیگ تامین کننده برق در منطقه لایپزیگ است و با کمال میل تمامی اطلاعات درموردانواع قراردادهای عرضه، خوانش متر، پرداخت قسط و بسیاری از موضوعات دیگر را به شما رائه می دهد. شما می توانید تمامی اطلاعات برنامه ریزی شده در مورد تاریخ و زمان برای جلسات بعدی را بر روی وب سایت در “اخبار” / “اخبار” پیدا کنید.

اگر شما نیاز به تفسیر و ترجمه برای خدمات مشاوره ای ما دارید، ما می توانیم یک مترجم آموزش دیده برای شما مهیا نماییم. (به زبان عربی و کردی) .

مشتریان:

مشاوره انرژی و مصرف آن برای تمامی افراد علاقه مند می باشد . دسترسی به مشاوره و همچنین مشاوره فردی را به صورت رایگان است. همچنین این مشاورات برای افرادی است که درآمد کم دارند ویا این مشاورات شامل حال کسانی می شود که :

هدف ما :

ما بدینوسیله می خواهیم با یک سرسی مشاوراتی که تهیه دیده ایم به افراد با درآمد پایین کمک کنیم تا بتوانند از این مشاورات به صورت رایگان استفاده نموده و در مصرف انرژی و برق خود بیشتر ازلاعاتی کسب نمایند تا از دادن هزینه سنگین برای مصرف انرژی معاف شوند.و همچنین با این اطلاعات ئو مشاورات ما به نحوه درست استفاده از برق و انرژی و پرداخت هزینه پایین برای انرژی دانش لازم کسب نمایند. به علاوه، ما می خواهیم با ایجاد انگیزه به پناهندگان که در کمپها و اقامتگاههای جمعی زندگی می کنند نحوه حفاظت از انرژی را آموزش دهیم

ساعات کار :

سه شنبه از 14 تا 18

چهار شنبه از 10 تا 12

 مدیر پروژه : Ali Shikh Nabi

Kontakt:

دفتر هماهنگی برای بهره وری انرژی مشاوره لایپزیگ (KEB)

Mosaik Leipzig – Kompetenzzentrum für transkulturelle Dialoge e.V.

Peterssteinweg 3

04107 Leipzig

www.mosaik-leipzig.de

keb@mosaik-leipzig.de

تلفن: 0341-22305780

موبایل: 0176-61440737

[1] www.verbraucherzentrale-energieberatung.de

[2] www.caritas-leipzig.de